Kvalitetsservice

På ARC-Verktygsmekano har vi tillverkat formar sedan 1957 och har idag den största serviceverkstaden som bara jobbar med ändringar och service av formverktyg i Sverige. Vi hanterar formar från ett par tiotals kilo upp till 30ton i egen verkstad vilket också är unikt i Sverige. I mån av tid tar vi även formar tillverkade av andra verktygsmakare.

Sedan 2005 jobbar vi enbart med ändringar och modifieringar. Därmed passerar det mycket verktyg genom vår verkstad och som alla i branschen vet är varje verktyg unikt. Vi har därmed byggt upp en enorm kunskapsbank som gör att vi löst de flesta problemen flera gånger tidigare. Detta borgar för att lösningar du får ifrån oss är väl beprövade och du kan lita på att de verkligen fungerar!

Utöver arbete med formverktyg så åtar vi oss speciallego-arbeten, så behöver du bearbeta stora detaljer med verkligt hög precision hjälper vi dig gärna.