GDPR

Integritet är viktig för oss

ARC-Verktygsmekano AB är ett bolag som jobbar business to business.
Vi värnar om din- och ditt bolags integritet, och därför jobbar vi aktivt med vårt dataskydd på företaget.

Integritets policy

ARC-Verktygsmekano AB använder sig enbart av kontaktdata man erhållit genom sin affärsrörelse och begränsar sig till den informationen som finns på ditt visitkort. Dessa uppgifter lagras och uppdateras för att snabbt kunna användas då kontaktbehov föreligger, eller om bolaget skulle vilja sända bolagsinformation till dig via e-post, post eller sociala medier. Ingen privat information lagras.

Vi lagrar dessa uppgifter tills dess att samtycke återkallas eller tills dess att vi informerats om att uppgifterna på visitkortet ändrats.

Vi delar enbart uppgifterna inom gruppen. Informationen hanteras då av ansvarig VD på respektive bolag i gruppen och förvaras då med begränsad åtkomst och skyddas via brandväggar.

Du har alltid möjlighet att få ut de lagrade kontaktuppgifterna, ändra dem eller begära dem raderade. Detta gör du genom att kontakta info@emikrongroup.com. Vid denna kontakt måste du styrka din kontaktman inom bolagsgruppen i mailet så att vi kan verifiera din identitet innan någon åtgärd kan genomföras.

Ändring av Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten till att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns på vår hemsida www.arc-verktygsmekano.se.