Vår fabrik

Vår nya fabrik med 140 medarbetare ligger i Fuyong i Shenzhen. Idag uppfyller den de kriterier för att vi skall kunna bedriva verktygsmakeri på allra högsta nivå, för såväl stora som små verktyg, och för att kunna leverera bra kvalitet till rätt prislapp. Det innefattar också vårt arbetsflöde som har optimerats in i minsta lilla detalj, vilket utgör basen för vår effektivitet och därmed för att hålla nere våra tillverkningskostnader.

Maskinparken som bland annat består av 9 högklassiga CNC-fräsar, 11 gnistmaskiner och 5 trådgnistar styrs av vår så kallade maskinkapabilitetsprocess. Med hjälp av denna process ger det oss alltid full kontroll på alla maskintoleranser och styr i sin tur upp så att vi har rätt precision för varje arbetsmoment.

Kvalitetsstyrningen och våra optimerade arbetsprocesser, vilket är det som genom åren varit vår allra största styrka, har nu säkerställts än mer med vår ISO-9001 certifiering via DNV (Det Norske Veritas). Detta bidrar också med att vi på ett systematiskt sätt kommer att kunna åstadkomma ständiga förbättringar.

För oss är det centralt att du som kund även skall kunna känna tryggheten i att alltid ha kompetent västerländsk personal på plats i fabriken. Detta för att styra upp projekthanteringen och för att kunna hantera olika typer av kundrelaterade frågeställningar på olika språk samt för att ta hand om dig som kund vid projektrelaterade besök. Projektledarna i kombination med våra duktiga ställare ser även till att alla provkörningar uppfyller alla formsprutningsrelaterade krav för att kunna godkänna detaljer och verktyg under de rätta förhållandena.