injection-tooling-u-can-trust

Med kunder över hela Europa och helt egen produktion i Kina så kan ARC Tooling’s kunder alltid känna sig säkra på kvaliteten på verktygen.

Fram till idag har ARC konstruerat och tillverkat över 3500 verktyg. Sammantaget med att vi har egna formsprutningsmaskiner i fabriken har vi fått en enorm erfarenhet inom verktygstillförlitlighet.